Sản phẩm dây nhựa, nilon, dây kẽm, dây bẹ mới

Sản phẩm dây nhựa, nilon, dây kẽm, dây bẹ mới

Dây cao cấp xếp 2 biên bảng rộng 6mm, trên 1200m/kg độ chắc, dai rất cao, tiết kiệm cho người sử dụng rất nhiều và có tín chất thẩm mỹ cao. Không độc hại, hợp vệ sinh, rất tiện dụng cho cột các thực phẩm như: nem, chả lụa,…

Sản phẩm dây nhựa, nilon mới

Sản phẩm mới, dây nilon cao cấp, màu vàng ánh, trắng, bảng dây 2 biên xếp ổn định rộng 6mm

Sản phẩm dây nhựa, nilon mới

Sản phẩm mới, dây nilon cao cấp, màu vàng ánh, trắng, bảng dây 2 biên xếp ổn định rộng 6mm

Sản phẩm dây nhựa, nilon mới

Sản phẩm mới, dây nilon cao cấp, màu vàng ánh, trắng, bảng dây 2 biên xếp ổn định rộng 6mm

Dây kẻm 2,5mm cao cấp, màu vàng ánh

Dây kẻm 2,5mm cao cấp, màu vàng ánh (còn gọi là dây Đà Nẳng) đang rất được người tiêu dùng tin dùng

Dây kẻm 2,5mm cao cấp, màu vàng ánh

Dây kẻm 2,5mm cao cấp, màu vàng ánh

Dây kẽm đen bóng bảng rộng 3mm cứng và chắc chắn

Dây kẽm đen bóng bảng rộng 3mm cứng và chắc chắn

Dây bẹ máu loại 1, bảng 15mm

Dây bẹ màu loại 1, bảng 15mm

Dây bẹ máu loại 2, bảng 15mm

Dây bẹ màu loại 2, bảng 15mm

Dây bẹ màu loại tốt, bảng 15mm

Dây bẹ màu loại tốt, bảng 15mm

Dây trái ống trụ màu đục, loại thông thường

Dây trái ống trụ màu đục, loại thông thường

Dây bẹ đen bóng loại thường

Dây bẹ đen bóng loại thường

Dây bẹ ống trụ màu đục loại tốt

Dây bẹ ống trụ màu đục loại tốt

Dây bóng bẹ không xếp loại thường

Dây bóng bẹ không xếp loại thường

Dây bẹ bóng loại 1, kẽm bóng 1 bảng 6mm

Dây bẹ bóng loại 1, kẽm bóng 1 bảng 6mm

Dây kẽm bóng, sợi nhuyễn chuyên dùng may, cột, khâu...

Dây kẽm bóng, sợi nhuyễn chuyên dùng may, cột, khâu…

 

Bài viết liên quan: